Podstawy teorii muzyki

Z serwisu Marek Bliziński, Gitara Jazzowa.
Harmonia Jazzowa na Gitarze

Teoria muzyki, Po co jest teoria muzyki, Podstawy teorii muzyki

Funkcje harmoniczne, Oznaczenia akordów, Substytut dominanty, Te same dźwięki, różne akordy, Barwa akordu

Chwytanie i łączenie akordów, Ograniczenia gitary, Łączenie najbliższą drogą, Układ rozległy, Tabele chwytów, Przykłady chwytów

Niniejsza część jest próbą możliwie ścisłego zdefiniowania pojęć muzycznych i opisania ich językiem matematyki. Nie jest to wiedza konieczna muzykowi do grania, więc niezainteresowanych zapraszam do przejścia do Rozdziału 2. Jeżeli natomiast zastanawiasz się nad tym, czymże u diabła jest ten interwał, a przy okazji znasz odrobinę działania na zbiorach, to jest to część dla Ciebie.

Aksjomaty

Definiując dowolny zbiór pojęć należy posłużyć się aksjomatami, czyli pojęciami, których się nie definiuje i które uznaje się za oczywiste. Tutaj będą to pojęcia ogólne, oraz pojęcia z zakresu akustyki i fizyki. Oto zbiór aksjomatów, których będę używał do definiowania pojęć muzycznych:

  1. Człowiek
  2. Słuch, normalny słuch, wrażenie słuchowe
  3. Sekunda
  4. Ośrodek, środowisko, cząstka
  5. Drganie, fala, zaburzenie falowe, cykl

Definicje

Osobiste