blizinski.pl nie działa

21 lipca 2017 padły obydwa dyski w maszynie na której stał serwis blizinski.pl.

Do końca grudnia 2017 odtworzę serwis z kopii zapasowej z 2015 roku.